Single Blog Title

This is a single blog caption

Nyt forskningsfyrtårn får hjemsted i Copenhagen Science City

Institut for Farmaci, der er en del af Copenhagen Science City, bliver hjemsted for det nye Leo Foundation Center for Cutaneous Drug Delivery. Det nye forskningsfyrtårn, der er støttet af LEO Fondet, skal sætte nye standarder for forskning i, hvad der sker i og på huden, når lægemidler appliceres herpå.

Når lægemidler appliceres på patienters hud sker det ud fra en forventning om, at midlet interagerer med huden. Interaktionen skaber en effekt, som skal hjælpe patienten. En følgevirkning er muligheden for eventuelle bivirkninger, som ønskes minimeret. Hvordan lægemidler produceres så den maksimale effekt opnås samtidig med at eventuelle bivirkninger minimeres har længe været et fokuspunkt for den internationale forskning.

Netop dette spændende forskningsområde er fokuspunktet for det nye forskningscenter ved Institut for Farmaci, der ligger centralt placeret i Copenhagen Science City. Leo Foundation Center for Cutaneous Drug Delivery er det mundrette navn for det globale forskningsfyrtårn, der har fået en bevilling over ti år på over 40 millioner kroner fra LEO Fondet.

Med et stærkt hold af topforskere vil vi sætte nye standarder for forskningen på det dermatologiske område

Ulla Wever, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Centret fokuserer primært på den fysisk-kemiske interaktion mellem hud og lægemiddelstof, og der skal altså forskes i, hvad der sker i og på huden, når lægemidler appliceres på denne. I spidsen for området står Martin Malmsten, der kommer fra en stilling som forskningsleder hos Uppsala Universitet, og nu indtræder som direktør for centret hos Institut for Farmaci. ”Det nye center rummer store og langsigtede muligheder for at sætte sit aftryk på den internationale forskning, og jeg glæder mig til at være med i initiativet, der skal løfte forskningen inden for et spændende område”, siger Martin Malmsten til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hos Københavns Universitet.

Ulla Wewer, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, mener ligeledes, at det nye center kan være med til at inspirere og sætte nye forskningsstandarder. ”Vores nye center rammer ned i et stort behov for at forstå, hvordan lægemiddelstoffer interagerer med huden. Med et stærkt hold af topforskere vil vi sætte nye standarder for forskningen på det dermatologiske område”, siger hun til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Københavns Universitet, herunder Institut for Farmaci, er en central del af den forskning i verdensklasse og de moderne faciliteter, der er med til at definere Copenhagen Science City.