Single Blog Title

This is a single blog caption

Erhvervsbydele får stjernerolle i ny vækstplan

Aerial Photograph, Copenhagen Science City

Københavns Kommune sætter nu særligt fokus på en række bykvarterer, der skal tiltrække virksomheder. Det fremgår af kommunens toårige handleplan for erhvervs- og vækstpolitik. Planen sætter Copenhagen Science City endnu stærkere på det kommunale landkort og bekræfter den væsentlige rolle velfungerende bymiljøer har for moderne virksomheder med bosætningsplaner.

Innovationsdistrikter vigtige for både arbejdsgivere- og tagere

I den nye plan er der et skarpt fokus på at tiltrække især udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft. Internationale undersøgelser viser, at innovationsdistrikter som Copenhagen Science City er vigtige for begge grupper. For talentfulde arbejdstagere, fordi innovationsdistrikter er et synligt bevis på, at byen tager innovation alvorligt, og for virksomhederne, fordi de har lettere ved at rekruttere den rigtige arbejdskraft, når vidensvirksomheder og virksomheder bor dør om dør.

– København skal være en endnu mere attraktiv by at drive virksomhed i, så vi får mere vækst og nye arbejdspladser i København og hele Greater Copenhagen. De mange erhvervsindsatser i handleplanen skal skabe gode rammer for erhvervslivet og styrke servicen for virksomhederne, siger overborgmester Frank Jensen.

Fem erhvervsbydele med individuelle profiler

Udviklingen af erhvervsbydele er et af 11 såkaldte fyrtårnsinitiativer. Københavns Kommune vil samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner og andre samarbejdspartere om at udvikle bydele, så de bliver mere attraktive for virksomhederne at lokalisere sig i. Det gælder: Copenhagen Science City, Sydhavnen, Kødbyen, Ørestad og Amager Øst. Hver af de fem bydele har sig egen profil, som skal understøttes gennem fx oprettelse af inkubatormiljøer, innovationsprojekter mellem virksomheder og vidensinstitutioner, udviklingen af byrum og bylivet i bydelen.

En af Europas største koncentrationer af højtuddannede

Copenhagen Science City er centreret om Universitetsparken på Østerbro, og er afgrænset af Søerne, Fælledparken og Nørrebrogade. Takket være tilstedeværelsen af Københavns Universitet, Rigshospitalet og Professionshøjskolen Metropol rummer den en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning, og anvendt forskning inden for medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Området huser også omkring 200 små og mellemstore virksomheder inden for højteknologi og sundhed.
Den nye handleplan blev vedtaget af Københavns Kommunes Økonomiudvalget den 18. april 2017. Læs hele handleplanen her.