Single Blog Title

This is a single blog caption

Symbion: CSC gjorde det nemt at præsentere jobs for datalogistuderende

DIKU karrieremesse 2017 var en velbesøgt affære. Både studerende og virksomheder var valfartet til Copenhagen Science city.

Danmark har et tech-startup miljø, som udvikler sig eksplosivt. Efterspørgslen efter studerende og folk med IT-kompetencer er vokset i sådan en grad, at mangel på de rette kompetencer er den største væksthæmmer for Danmark og for virksomhederne. På karrieremesse for datalogistuderende forsøgte iværksætterhuset Symbion at lokke IT-eksperter til start-ups.

Iværksættere på karrieremesse

Hos iværksættermiljøet Symbion sidder mere end 250 iværksættervirksomheder, og flere af dem har umådeligt svært ved at finde de folk, som skal være med til at bygge og vækste deres virksomhed. Derfor var det en værdifuld mulighed, da Symbion, takket være et partnerskab med Copenhagen Science City, fik lejlighed til at deltage på Københavns universitets årlige karrieremesse for datalogistuderende.

Større udfordringer i mindre virksomheder

Symbion kom med budskabet om, at et arbejde for startups giver karrieremuligheder, man som studerende eller nyligt uddannet kandidat ikke vil opleve hos de etablerede og større virksomheder. Både muligheden for at få et stort ansvar fra dag ét, muligheden for at få indflydelse på arbejdsprocesserne og ikke mindst det at være en del af et innovativt miljø, hvor der er kort fra idé til handling, er noget som de store og veletablerede virksomheder kan have svært ved at tilbyde.

Hård konkurrence om studerende

Karrieremessen foregik på DIKU (Datalogisk Institut, Københavns universitet) i Copenhagen Science City, og det var et velbesøgt arrangement. De studerende var yderst efterspurgte, og alt lige fra myndigheder som SKAT til større tech-virksomheder og konsulenthuse lokkede med både merchandise og Virtual Reality-oplevelser. Om der så havde været dobbelt så mange studerende, ville de deltagende virksomheder stadig kunne bruge flere.

Enestående chance for de smås repræsentant

Den enorme efterspørgsel gør det svært for de mindre tech startups, som eksempelvis dem Symbion huser, at få gjort opmærksom på de muligheder, der findes hos dem. De bliver simpelthen overtrumfet af de større og mere dominerende aktører. Symbion retter stor tak til CSC for muligheden og hjælpen til de mindre tech startups. Måske det netop er dem, der bliver de næste 1000-mand store tech-virksomheder i Danmark?

Skrevet af Peter Munkholm Nielsen, Community builder, Symbion og Pernille Lundgreen Kommunikationsansvarlig, Symbion.