Single Blog Title

This is a single blog caption

Patienter nyder godt af nyt samarbejde

Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indleder nu et nyt samarbejde, der skal sikre bedre behandling af regionens patienter og hurtigere videnskabelige resultater.

At gøre en forskel er drivkraften for størstedelen af de over 30.000 virksomheder, ansatte, forskere og studerende, der har hjemsted i Copenhagen Science City. Mange af disse er tilknyttet Københavns Universitet, der er et af Europas højest rangerede universiteter og samtidig internationalt anerkendt for den forskning, der udføres inden for områder som kræft, demens og diabetes.

Når denne forskning skal gøre en konkret forskel er det vigtigt, at implementeringen af forskningsresultater i den kliniske hverdag minimeres så meget som muligt. Det betyder at de mange patienter, der hver dag besøger de danske hospitaler, får adgang til de produkter der blandt andet udvikles hos de institutioner, der er en del af Copenhagen Science City.

Netop denne implementeringshastighed styrkes nu gennem et nyt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Samarbejdet har konkret ledt til etableringen af et nyt akademi ved navn Copenhagen Health Science Partners, også kaldet CHSP.

”Vi har sat os som mål i Region Hovedstaden, at patienterne også i fremtiden skal møde et sundhedsvæsen, som har den højeste kvalitet. Et samarbejde med Københavns Universitet og oprettelsen af CHSP markerer en ny udvikling, hvor den fremmeste forskning hurtigere vil komme den enkelte patient til gode. Forskningens resultater skal implementeres hurtigere og mere effektivt i den kliniske hverdag på hospitalerne – ligesom indsatsen for at udnytte forskningsresultaterne kommercielt skal styrkes i samspil med universiteter og virksomheder i og uden for regionen”, siger Hjalte Aaberg fra Region Hovedstaden.

I CHSP skabes et stærkere samspil mellem Region Hovedstaden, der hver dag betjener mere end 13.000 patienter, og Københavns Universitet, der har over 4.000 ansatte videnskabsfolk. Ved at samle forskere, klinikere og undervisere i mindre klynger skabes rammerne for øget samarbejde på tværs af grundforskning og hospitalsbehandling. På den måde styrkes vidensdelingen mellem parterne, der kan lære af hinanden og udvikle nye idéer. Herudover kan det nye erhvervssamarbejde føre til øget vækst og dermed skabe flere arbejdspladser i regionen og hos Copenhagen Science City.

Etableringen af CHSP betyder i sidste ende, at forskningen bliver mere patientnær og at patienter hurtigere får adgang til den nyeste behandling og pleje. På den måde er samarbejdet med til at muliggøre den styrkede indsats, der gør en forskel for den enkelte patient.